Stresscoaching:

"Via samtale og kropterapi hjalp Karin mig "tilbage til mig selv" - hun lærte mig at trække vejret igen. Jeg fik sat ord på min egen situation og klarhed over, hvor mine prioriteter skulle ligge. De redskaber Karin gav mig med på vejen gør, at jeg i dag er bedre til at bevare mig selv i det kaos, der ind imellem omgiver mig. Og som noget meget vigtigt for mig: Jeg følte et ægte nærvær og en omsorg for mig som person, så jeg undervejs hele tiden var tryg."                                                                              Hanne, pædagog

Stresscoaching:

"I mit stresscoachingforløb hos Karin, fik jeg konkrete værktøjer til at få det bedre fysisk og psykisk. I alle sessions tog Karin altid afsæt i, hvad der fyldte for mig på dagen, samtidig med at hun fastholdt min proces med at komme fri af stress ud fra metoden i stresscoachingforløbet. Karin er et meget varmt, omsorgsfuldt og engageret menneske, hvor der også er plads til et forløsende grin. De værktøjer, jeg har lært af Karin, tænker jeg ofte på, og det er med til at sikre, at jeg holder mig fri af stress."       Susanne 52 år                                              

Individuel terapi/parterapi:

"Jeg har fået hjælp af Karin til at komme i kontakt med svære følelser og håndtere dem, så mit samspil med andre mennesker er blevet afslappet og berigende fremfor udfordrende og besværligt. Jeg har af flere omgange være i individuel terapi hos Karin og har efterhånden opnået en selvindsigt, der gør mig i stand til at vide, hvor jeg skal sætte mine grænser, og hvornår jeg kan være nærværende tilstede i mine nære relationer og med mennesker generelt. Min mand og jeg opsøgte Karin, fordi vi havde mange konflikter, som var ved at fortære parforholdet. Vi fik lært, hvordan vi kommunikerer respektfuldt til hinanden, samtidig med at vi hver især bevarer vores integritet. Vi havde begge forinden været i individuel terapi. Karin evner at bevare den individuelle fortrolighed, samtidig med at hun har øje for det, der må bringes i spil i parterapien."

                                                                             Mette, 43 år

Individuel terapi:

"Karin har formået, på en ligefrem, direkte og samtidig varm og respektfuld måde, at afdække det problem, jeg henvendte mig til hende med. Karin undersøgte med sin skarpe sans for sammenhænge problemets kerne, udfordrede mine overbevisninger og antagelser og guidede mig nænsomt fremad i arbejdet med at finde nye måder at håndtere mit liv."                                   Mand 44 år

                                                                     

Parterapi:

"Min kone og jeg mødte i Karin en parterapeut, som "var der for os begge". Karin har en evne til at være intenst indlevende og anerkendende, først i forhold til den ene og øjeblikket efter den anden. Hun hjalp os hver især til at være tro mod, og mærke og sætte ord på, egne følelser og anskuelser. Hun hjalp os til at blive klar over, hvad vi havde brug for fra hinanden, og hvad vi hver især skulle bidrage med for at trives sammen. Karin skaber plads til at udtrykke de følelser, der ellers farer vild inden i."          Mand, 45 år

                                                                               

Supervision:

Vi (ægtepar) - er netværksplejefamilie for et barn med store socio-emotionelle udfordringer, hvilket påvirker hverdagen i vores familie. Vi har været i et supervisionsforløb hos Karin for at få hjælp til at imødekomme de problemer, der opstår i hverdagen for vores plejebarn og for at passe på os selv i dette arbejde. Karin er rigtig god til at lytte. Hun er god til at prioritere de vigtigste problemstillinger i tæt samarbejde med os, så vi sammen kan arbejde med disse. Karin bruger teoretiske referencer, som hun tydeliggør på en meget forståelig måde, samtidig med at hun kobler det med praktiske eksempler, så det er anvendeligt for os. Hun kommer med gode/relevante henvisninger til artikler og bøger, hvor vi kan hente ny brugbar viden. Karin er god til at hjælpe os med at turde give udtryk for de forskellige følelser - både gode og mindre gode, som man oplever i arbejdet som netværksplejefamilie. Hun har givet os råd og vejledning i, hvordan vi passer på os selv, så vi fortsat har ressourcer og overskud i hverdagen til gavn for vores plejebarn. Vi går fra supervisionsmøderne med ny viden og energi."                                                               Kirsten, netværksplejemor

                                                                        

Gruppesupervision: "Det er bare sådan en god oplevelse. Karin er super dygtig; hun fanger meget ud fra det, vi siger, og kommer tilmed med ny læring/viden om konkrete emner - det er en fornøjelse at være med til! Jeg går fra supervisionen med en opløftet følelse, aha-oplevelser og mere faglig viden."

                                                                       Line, socialrådgiver

Psykoterapeut, stresscoach, supervisor Karin Dahl Rasmussen · Bramdrupvej 40 · Gravens · 6040 Egtved · Telefon 2395 8045

kornelius-marketing.dk