Jeg tilbyder kursus- og temadage, hvor der arbejdes med: Stress - stresshåndtering, forebyggelse af stress, temaer omkring omsorgssvigtede børn, plejebørn, plejefamilier, faglige og personlige dilemmaer i arbejdet med børn, unge og familier, der har særligt behov for støtte eller i arbejdet med voksne handicappede, den vanskelige samtale  (f.eks. forældresamtaler, skole/hjem-samtaler, børnesamtaler, samtaler med pårørende). 

 

Uanset hvilket tema der skal arbejdes med, er samtalen en vigtig ingrediens, men for at igangsætte eller styrke en proces kan jeg finde på at bruge andet end samtalen som kommunikationsmiddel, f.eks. tegning (tændstikmænd er ok), leg, billedcollager, bevægelse, afslapnings- og afspændings- og sanseøvelser, fantasirejser, musik, sang, mindfulness o.l.

Jeg kan stå for en hel dag, nogle timer eller et lille indlæg til dagens øvrige program. Kontakt mig og fortæl, hvad I er optaget af på jeres arbejdsplads, så finder vi sammen ud af at sammensætte et program, der passer til jeres ønsker.

Psykoterapeut, stresscoach, supervisor Karin Dahl Rasmussen · Bramdrupvej 40 · Gravens · 6040 Egtved · Telefon 2395 8045

kornelius-marketing.dk