Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og er dermed underlagt foreningens etikregler.

For at sikre kvaliteten i mit arbejde som terapeut, supervisor, stresscoach og kursusholder modtager jeg løbende supervision. Derudover deltager jeg i relevante kurser, temadage, foredrag og læser faglitteratur.

Psykoterapeut, stresscoach, supervisor Karin Dahl Rasmussen · Bramdrupvej 40 · Gravens · 6040 Egtved · Telefon 2395 8045

kornelius-marketing.dk