Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og er dermed underlagt foreningens etikregler.

For at sikre kvaliteten i mit arbejde som terapeut, supervisor, stresscoach og kursusholder modtager jeg løbende supervision. Derudover deltager jeg i relevant efteruddannelse og holder mig ajour ved at læse faglitteratur. Jeg har det mål, at jeg skal deltage i min. ét forårs- og ét efterårskursus, og det er indtil videre lykkedes for mig at opfylde målet. 

Første halvår af 2019 ser foreløbig således ud:

I 2019 har jeg allerede været på en kursusdag med Jakob Birkler tidligere formand for Etisk Råd, temaet var "Etik i psykoterapeutens daglige praksis". 

Den 25. og 26. januar deltager jeg i "Stressbehandlerkonferencen" på Københavns Universitet. Ud fra konferencens program kommer der et væld af oplægsholdere, som alle ved noget om stress og også kan bringe ny viden ind. 

Den 4. og 5. april skal jeg deltage i kurset "En praktisk indføring i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)", underviser er psykiater, Ph.d og psykoterapeut Hanne Stubbe Teglbjærg. Denne terapiform fokuserer på, at selvom vi kan have et vanskeligt liv med symptomer og lidelse, så er det alligevel muligt at opnå et meningsfuldt liv. Jeg ser frem til et kursus, som lover en høj grad af deltagerinddragelse bl.a. via øvelser, og det er jo altid spændende selv at mærke og arbejde med "medicinen". 

Psykoterapeut, stresscoach, supervisor Karin Dahl Rasmussen · Bramdrupvej 40 · Gravens · 6040 Egtved · Telefon 2395 8045

kornelius-marketing.dk